as

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Phó từ[sửa]

as

 1. Như.
  as you know — như anh đã biết
  some People's Democracies as Vietnam, Korea... — một số nước dân chủ nhân dân như Việt Nam, Triều Tiên...
  late as usual — muộn như thường lệ
 2. Là, với tư cách là.
  I speak to you as a friend — tôi nói với anh với tư cách là một người bạn
 3. Cũng, bằng.
  he is as old as you — anh ta cũng già bằng anh, anh ta bằng tuổi anh

Thành ngữ[sửa]

 • as far as:
  1. Xa tận, cho tận đến.
   to go far as the station — đi đến tận nhà ga
  2. Đến chừng mức .
   far as I know — đến chừng mức mà tôi biết, theo tất cả những điều mà tôi biết
 • as far back as:
  1. Lui tận về.
   as far back as two years ago — lui về cách đây hai năm; cách đây hai năm
 • as far; as to:
  1. Về phía, về phần.
   as for me — về phần tôi
 • as good as: Xem Good
 • as long as:
  1. (Xem) As much as.
  2. Cũng chừng này, cũng bằng này.
   you can take as much as you like — anh thích bao nhiêu thì có thể cứ lấy chừng nấy
 • as much:
  1. Cũng vậy.
   I thought as much — tôi cũng nghĩ như vậy
 • as well: Xem Well
 • as well as: Xem Well
 • as yet: Xem Yet

Liên từ[sửa]

as

 1. Lúc khi, trong khi ; đúng lúc ((cũng) just as).
  he came in as I was speaking — khi tôi đang nói thì hắn vào
 2. Vì, bởi vì.
  as it was raining hard, we could not start — vì trời mưa to chúng tôi không thể khởi hành được
 3. Để, cốt để.
  he so arranged matters as to suit everyone — anh ta thu xếp mọi việc cốt để làm cho hợp với tất cả mọi người
  be so kind (good) as to let me know... — anh hãy vui lòng cho tôi biết...
 4. Tuy rằng, dù rằng.
  tired as she was did not leave her task undone — tuy mệt thật đấy cô ta cũng không bỏ công việc

Thành ngữ[sửa]

Đại từ[sửa]

as

 1. , người , cái ...; như.
  he is the same man as I met yesterday — ông ta đúng là người mà hôm qua tôi gặp
  such a genius as Marx — một thiên tài như Mác
 2. Điều đó, cái đó, cái ấy.
  he was a foreigner, as they perceived from his accent — ông ta là một người nước ngoài, người ta nhận thấy điều đó ở giọng nói của ông ta

Danh từ[sửa]

as số nhiều asses

 1. Đồng át (tiền La mã).

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tham khảo[sửa]