sove

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å sove
Hiện tại chỉ ngôi sover
Quá khứ sov
Động tính từ quá khứ sovet
Động tính từ hiện tại

sove

 1. Ngủ.
  Har du sovet godt?
  Hun sover tungt.
  å sove middag
  å sove som en stein — Ngủ say như chết.
  å sove på noe — Suy nghĩ, suy tính lại việc gì.
  å sove over — Ngủ quên.
  å sove ut — Ngủ cho đủ giấc, ngủ thẳng giấc.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]