suomi

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

suomi

  1. Người Phần lan.
  2. Tiếng Phần lan.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Phần Lan[sửa]

Danh từ[sửa]

suomitiếng Phần Lan: ngôn ngữ nói được ở nước Phần Lan