thirteenth

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tính từ[sửa]

thirteenth

  1. Thứ mười ba.
    the thirteenth place — chỗ thứ mười ba

Danh từ[sửa]

thirteenth

  1. Một phần mười ba.
  2. Người thứ mười ba; vật thứ mười ba; ngày mười ba.
    the thirteenth of June — ngày mười ba tháng sáu

Tham khảo[sửa]