thirtieth

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tính từ[sửa]

thirtieth

  1. Thứ ba mươi.

Danh từ[sửa]

thirtieth

  1. Một phần ba mươi.
  2. Người thứ ba mươi; vật thứ ba mươi.
    the thirtieth of November — ngày ba mươi tháng mười một

Tham khảo[sửa]