venstre

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Tính từ[sửa]

Các dạng Biến tố
Giống gđc venstre
gt venstre
Số nhiều venstre
Cấp so sánh
cao

venstre

 1. Trái, tả.
  Han har brukket venstre ben.
  å se til venstre
  Cấp tiến theo khuynh hướng xã hội.
  venstre fløy/del av partiet
 2. Tên một đảng chính trị tại Na Uytư tưởng tự do cấp tiến.
  partiet Venstre

Tham khảo[sửa]