vitesse

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
vitesse
/vi.tɛs/
vitesses
/vi.tɛs/

vitesse gc /vi.tɛs/

 1. Sự đi nhanh, sự chạy nhanh, sự làm nhanh.
  Course de vitesse — cuộc đua chạy nhanh
 2. Vận tốc, tốc độ.
  Vitesse prévue — tốc độ dự kiến
  Vitesse de rotation — tốc độ quay
  Vitesse de satellisation — tốc độ đưa vào quỹ đạo (vũ trụ)
  Vitesse supersonique — tốc độ siêu thanh
  Vitesse d’allumage — tốc độ đánh lửa
  Vitesse d’attente — tốc độ khi chờ (máy bay)
  Vitesse d’atterrissage/vitesse de prise de terrain — tốc độ hạ cánh (máy bay)
  Vitesse de glissade — tốc độ lướt (máy bay)
  Vitesse de chute — tốc độ rơi
  Vitesse ascensionnelle — tốc độ lên
  Vitesse commerciale — tốc độ kinh doanh, tốc độ khai thác
  Vitesse silencieuse — tốc độ không gây ồn
  Vitesse surmultipliée — tốc độ đã nhân lên
  Vitesse d’emballement — tốc độ chạy lồng lên (động cơ)
  Vitesse de lancement — tốc độ lao, tốc độ phóng
  Vitesse au moment du freinage — tốc độ khi hãm lại
  Vitesse de levage en charge — tốc độ nâng có tải
  Vitesse de levage à vide — tốc độ nâng không tải
  Vitesse en palier — tốc độ trên đoạn phẳng (ô tô)
  Vitesse d’enregistrement — tốc độ ghi
  Vitesse d’usure — tốc độ hao mòn
  Vitesse horaire — tốc độ mỗi giờ
  Vitesse de fermeture — tốc độ khép miệng (vết thương)
  Vitesse de marche — tốc độ vận hành; tốc độ hành quân
  Vitesse de progression — tốc độ tiến triển
  Vitesse de décrochage — tốc độ tụt xoáy (máy bay); tốc độ rút lui (quân sự)
  Vitesse de tir — tốc độ bắn
  Vitesse de plafond — tốc độ cao nhất
  Vitesse de percolation — tốc độ thấm lọc
  Vitesse de plongée/vitesse de piqué — tốc độ bổ nhào (máy bay), tốc độ quay chúc máy (điện ảnh)
  Vitesse en plongée — tốc độ chạy ngầm (tàu ngầm)
  Vitesse de développement — tốc độ hiện hình, tốc độ hiện ảnh
  Vitesse transsonique — tốc độ cận âm thanh
  Vitesse de régime — tốc độ làm việc, tốc độ quy định
  à toute vitesse — hết sức nhanh
  en vitesse — nhanh chóng

Tham khảo[sửa]