алты

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Bashkir[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Bắc Altai[sửa]

Số từ[sửa]

алты (altï)

 1. sáu.

Tiếng Chulym[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Karachay-Balkar[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Karaim[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Kazakh[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Khakas[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Kumyk[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Kyrgyz[sửa]

Số từ[sửa]

алты (altı)

 1. sáu.

Tiếng Nam Altai[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Nogai[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Shor[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Tatar Siberia[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.

Tiếng Urum[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Số từ[sửa]

алты

 1. sáu.