Bước tới nội dung

власть

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Danh từ[sửa]

власть gc

 1. Chính quyền, quyền lực, quyền bính, quyền hành, quyền thế.
  Советская власть — Chính quyền xô-viết
  рабоче-крестьянская власть — chính quyền công nông
  прийти к власти — lên nắm chính quyền
  мн: власти — (должностные лица) — [các] nhà cầm quyền, nhà đương cục
  власть на местах — các nhà cầm quyền (nhà đương cục) địa phương
 2. (право распоряжаться) quyền, quyền lực, uy quyền, thế lực.
  родительская власть — quyền cha mẹ, thân quyền
  иметь власть над кем-л. — có quyền đối với ai
 3. .
  быть во власти, под властью кого-л. — dưới quyền ai, chịu ảnh hưởng ai
  быть во власти, под властью чего-л. — chịu ảnh hưởng [của] cái gì
  в моей власти — trong quyền hạn của tôi
  ваша власть — tùy anh, tùy ý anh, tùy sở hích của anh
  терять власть над собой — mất tự chủ

Đồng nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)