личный

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từ[sửa]

личный

 1. Riêng, , riêng tư.
  личная собственность — [quyền, chế độ] tư hữu, sở hữu tư nhân
  личное письмо — thư riêng
  это моё личное дело — cái đó là việc riêng (việc tư) của tôi
  личный секретарь — [người] thư ký riêng
 2. (присущий данному лицу) cá nhân.
  личное мнение — ý kiến cá nhân
  личная ответственность — trách nhiệm cá nhân
  личное достоинство — nhân phẩm
 3. (самоличный) chính mình, tự bản thân.
  личное участие в работе — tự mình tham gia công việc
  личное местоимение грам. — đại từ nhân xưng (nhân vật, chỉ ngô)
  личный состав — số nhân viên, công nhân viên
  личное дело — hồ sơ cá nhân

Tham khảo[sửa]