Bước tới nội dung

обеспечивать

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Động từ

[sửa]

обеспечивать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: обеспечить)

  1. (В) (материально) chu cấp [đủ], trợ cấp [đủ].
  2. (снабжать) cung cấp [đủ], cung ứng [đủ], tiếp tế [đủ].
  3. (В) (гарантировать) bảo đảm, đảm bảo.
    обеспечивать безопасность движения — bảo đảm (đảm bảo) an toàn của giao thông đi lại
    обеспечивать успех — bảo đảm (đảm bảo) thành công

Tham khảo

[sửa]