bảo đảm

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ːw˧˩˧ ɗa̰ːm˧˩˧ɓaːw˧˩˨ ɗaːm˧˩˨ɓaːw˨˩˦ ɗaːm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˩ ɗaːm˧˩ɓa̰ːʔw˧˩ ɗa̰ːʔm˧˩

Danh từ[sửa]

bảo đảm

 1. Sự thực hiện được hoặc giữ được.
  Đường lối đúng đắn là bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi.

Tính từ[sửa]

bảo đảm

 1. (Kng.) . Chắc chắn, không có gì đáng ngại.
  Dây bảo hiểm rất bảo đảm.

Động từ[sửa]

bảo đảm

 1. Làm cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn được, hoặc có đầy đủ nhữngcần thiết.
  Bảo đảm hoàn thành kế hoạch.
  Bảo đảm quyền dân chủ.
  Đời sống được bảo đảm.
 2. Nói chắc chắnchịu trách nhiệm về lời nói của mình để cho người khác yên lòng.
  Tôi bảo đảm là có thật như vậy.
  Xin bảo đảm giữ bí mật.
 3. Nhậnchịu trách nhiệm làm tốt.
  Mỗi lao động bảo đảm một hecta diện tích gieo trồng.
  Bảo đảm nuôi dạy các cháu.

Dịch[sửa]

Tham khảo[sửa]