основной

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tính từ[sửa]

основной

 1. Căn bản, cơ bản, cốt yếu, cốt tử, cốt thiết; (главный) chính yếu, chủ yếu, chính.
  основной закон — [đạo] luật cơ bản
  основная задача — nhiệm vụ chủ yếu (chính yếu, ăn bản, cơ bản, cốt yếu, cốt tử, chính)
  основная мысль — tư tưởng chủ đạo (cơ bản, chủ yếu)
  в знач. сущ. с.:
  основное — điều chủ yếu, điều cốt yếu, điểm chính yếu, vấn đề cơ bản
  в основном — về căn bản
  основной капитал эк. — tư bản cố định

Tham khảo[sửa]