Cộng hòa Indonesia

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách viết khác[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰ʔwŋ˨˩ hwa̤ː˨˩ in˧˧ ɗo˧˧ ne˧˧ si˧˧˧˧kə̰wŋ˨˨ hwaː˧˧ in˧˥ ɗo˧˥ ne˧˥ ʂi˧˥˧˥kəwŋ˨˩˨ hwaː˨˩ ɨn˧˧ ɗo˧˧ ne˧˧ ʂi˧˧˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˨˨ hwa˧˧ in˧˥ ɗo˧˥ ne˧˥ ʂi˧˥˧˥kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ in˧˥ ɗo˧˥ ne˧˥ ʂi˧˥˧˥kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ in˧˥˧ ɗo˧˥˧ ne˧˥˧ ʂi˧˥˧˧˥˧

Danh từ riêng[sửa]

Cộng hòa Indonesia

  1. Tên chính thức của Indonesia.