Cộng hòa Liên bang Myanmar

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách viết khác[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰ʔwŋ˨˩ hwa̤ː˨˩ liən˧˧ ɓaːŋ˧˧ mi˧˧ aːn˧˧ maː˧˧kə̰wŋ˨˨ hwaː˧˧ liəŋ˧˥ ɓaːŋ˧˥ mi˧˥ aːŋ˧˥ maː˧˥kəwŋ˨˩˨ hwaː˨˩ liəŋ˧˧ ɓaːŋ˧˧ mi˧˧ aːŋ˧˧ maː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˨˨ hwa˧˧ liən˧˥ ɓaːŋ˧˥ mi˧˥ aːn˧˥ maː˧˥kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ liən˧˥ ɓaːŋ˧˥ mi˧˥ aːn˧˥ maː˧˥kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ liən˧˥˧ ɓaːŋ˧˥˧ mi˧˥˧ aːn˧˥˧ maː˧˥˧

Danh từ riêng[sửa]

Cộng hòa Liên bang Myanmar

  1. Tên chính thức của Myanmar.