Phụ lục:Thuật ngữ toán học Anh-Việt/I

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thuật ngữ toán học Anh-Việt
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • integer: số tự nhiên
 • integral: tích phân
  • ~ equation : phương trình tích phân
  • ~ transform : phép biến đổi tích phân
 • exact: chính xác
  • ~ graph matching: đồ thị cặp ghép chính xác
  • ~ subgraph matching: đồ thị con cặp ghép chính xác
 • inexact: không chính xác
  • ~ graph matching: đồ thị cặp ghép không chính xác
  • ~ subgraph matching: đồ thị con cặp ghép không chính xác