Phụ lục:Thuật ngữ toán học Anh-Việt/W

Từ điển mở Wiktionary
Thuật ngữ toán học Anh-Việt
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dưới đây là danh sách các thuật ngữ toán học tiếng Anh, được giải nghĩa sang tiếng Việt, bắt đầu bằng chữ cái W.

Những ký hiệu viết tắt[sửa]

Danh sách thuật ngữ[sửa]

 • wake: cơ. vết sóng; đuôi sóng; dòng đuôi
  • vortex ~: màng xoáy; màng rôta
 • wave: sóng
  • ~ of dilatation: sóng nở
  • ~ of earth quake: sóng địa chấn
  • breaking ~: sóng vỡ
  • bow ~: đầu sóng
  • circular ~: sóng tròn
  • circularly polarized ~: sóng phân cực tròn
  • complementary ~: sóng bù
  • damped ~: sóng tắt dần
  • depression ~: sóng thấp; sóng thưa
  • dilatation ~: sóng nở
  • distortional ~: sóng xoắn
  • diverging ~: sóng phân kỳ
  • H ~s: sóng H
  • incident ~: sóng tới
  • linear ~: sóng tuyến tính
  • longitudinal ~: sóng dọc
  • medium ~s: sóng giữa
  • nonlinear ~: sóng phi tuyến
  • parallel ~s: các sóng song song
  • plane ~: sóng phẳng
  • polarized ~: sóng phân cực
  • precompression ~: sóng dự áp (sóng có áp suất trước)
  • pressure ~: sóng áp
  • principal ~: sóng chính
  • progressive ~: vl. sóng [chạy, sóng tiến, lan truyền]
  • quasi-simple ~: sóng tựa đơn
  • reflected ~: sóng phản xạ
  • roll ~: sóng lăn
  • scattered ~: sóng tán, sóng bị tán xạ
  • shear ~: sóng trượt
  • solitary ~: cơ. sóng cô độc
  • spherical ~: sóng cầu
  • standing ~: sóng đứng
  • stationery ~: sóng dừng
  • transverse ~: sóng ngang
  • trochoidal ~: sóng trocoit
 • wave-crest: ngọn sóng
 • waveform: xib. dạng sóng (của tín hiệu)
 • wave-length: vl. bước sóng (độ dài sóng)
 • web: lưới
  • ~ of curver: lưới các đường cong
 • wedge: cái chèn, cái chêm
  • elliptic ~: cái chêm eliptic
  • spherical ~: cái chêm cầu
 • whirl: chuyển động xoáy
 • width: chiều rộng; vĩ độ
  • reduced ~: độ rộng rút gọn
 • wing: cơ. cánh
  • cantiliver ~: cánh mạng tự do
  • swept ~: cơ. cánh hình mũi tên
 • word: từ
  • coded ~: từ mã
  • commutator ~: từ hoán tử
  • empty ~: log. từ rỗng
  • ideal ~: mt. từ lý tưởng
  • n-digit ~: từ n-chữ, từ n-dấu
 • work: vl. công năng; công trình
  • elementary ~: công sơ cấp, công nguyên tố
  • paysheet ~: mt. lập phiếu trả
  • useful ~: công có ích
  • virtual ~: công ảo
 • worth: giá
  • ~ of a game: trch. giá của trò chơi