Phụ lục:Thuật ngữ toán học Anh-Việt/Q

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thuật ngữ toán học Anh-Việt
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dưới đây là danh sách các thuật ngữ toán học tiếng Anh, được giải nghĩa sang tiếng Việt, bắt đầu bằng chữ cái Q.

Những ký hiệu viết tắt[sửa]

Danh sách thuật ngữ[sửa]

 • q.e.d (quod erat demonstradum): đó là điều phải chứng minh
 • quad (quadrangle): ô vuông sơ cấp; ô tứ giác
 • quadrangle: tứ giác
  • complete ~: tứ giác đầy đủ
 • quadrangular: (thuộc) tứ giác
 • quadrant: gốc phần tư
 • quadrantal: (thuộc) gốc phần tư
 • quadrat: tk. chọn mẫu theo ô vuông
 • quadrate: hình vuông; luỹ thừa hai, bình phương
 • quadratic: bậc hai; toàn phương; phương trình bậc hai
 • quadrature: phép cầu phương
  • ~ of a circle: phép cầu phương một hình tròn
 • quadric: quađric, bậc hai, cấp hai, toàn phương; dạng toàn phương
  • ~ of revolution: quađric tròn xoay
  • bitangent ~s: quađric song tiếp
  • concentric ~s: quađric đồng tiêu
  • degenerate ~: quađric suy biến
  • non-central ~: quađric không tâm
  • non-singular ~: quađric không kỳ dị
  • osculating ~: quađric mật tiếp
  • ruled ~: quađric kẻ
  • self-conjugate ~: quađric tự liên hợp
  • similar ~s: các quađric đồng dạng
  • singular ~: quađric kỳ dị
  • strain ~: quađric biến dạng
 • quadrilateral: có bốn cạnh; hình tứ giác
  • birectangular ~: tứ giác hai góc vuông
  • complete ~: tứ giác hoàn toàn
  • skew ~: tứ giác gềnh
 • quadripole: vl. mạng tứ cực
 • quadruple: gấp bốn, bộ bốn; chập bốn
 • quadrupole: tứ cực
 • quantic: đs. dạng
  • binary ~: dạng song biến
  • cubic ~: dạng bậc ba
  • quartic ~: dạng bậc bốn
  • quaternary ~: dạng bốn biến số
  • ternary ~: dạng ba biến số
 • quantifier: log. phép lượng hoá
  • bounded ~: phép lượng hoá bị chặn
  • existential ~: phép lượng hoá tồn tại
  • generality ~: phép lượng hoá phổ dụng
  • universal ~: phép lượng hoá phổ dụng
 • quantile: điểm vi phân
 • quantize: lượng tử hoá
 • quantum: lượng tử
 • quater: một phần tư; chia tư
 • quanternary: tứ phân
 • quanternion: quantenion
  • real ~: quatenion thực
 • quartic: quactic, đường bậc 4, bậc bốn
  • bicircular ~: quactic song viên
  • binodal ~: quactic nút kép
  • nodal ~: quactic nút
  • space ~ (??): quactic ghềnh
  • tricuspidal ~: quactic ba điểm lùi
  • trinodal ~: quactic ba nút
  • tubular ~: quactic ống
  • unicursal ~: quactic đơn hoạch
 • quartile: tk. điểm tứ vi phân
  • Lover ~: tk. điểm tứ phân vị dưới
 • quasi: tựa như, hầu như
 • quasi-analytic: gt. tựa giải tích
 • quasi-asymptote: tựa tiệm cận
 • quasi-comformality: gt. tính tựa bảo giác
 • quasi-elliptic: tựa eliptic
 • quasi-divisor: tựa ước
 • quasi-field: tựa trường
 • quasi-group: đs. tựa nhóm
 • quasi-inverse: tựa nghịch đảo
 • quasi-open: tựa mở
 • quasi-ordering: tựa thứ tự
 • quasi-plane: tựa mặt phẳng
 • quasi-periodic(al): tựa tuần hoàn
 • quasi-ring: đs. tựa vành, vành không kết hợp
 • quasi-sufficiency: tính tựa đủ
 • quasi-syntax: log. tựa cú pháp
 • quiescent: tĩnh, nghỉ
 • quinary: cơ số năm; ngũ phân
 • quintic: bậc năm, hàng năm
 • quintile: ngũ phân vị
 • quintillion: 1030 (Anh), 1018 (Mỹ)
 • quintiple: bộ năm
 • quotient: thương, tỷ số
  • complete ~: thương đầy đủ
  • difference ~: tỷ sai phân
  • partial ~: thương riêng
  • partial difference ~: tỷ sai phân riêng
  • reciprocal ~: thương đảo
 • quotum: phần, lô