Bước tới nội dung

Roma

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Địa danh[sửa]

Roma

  1. Quốc đô Italia.
  2. Quốc gia tồn tại từ 27 TCN đến 1453 SCN.
  3. Quốc đảo ven Ấn Độ Dương tồn tại từ 1850 đến 1853.
  4. (lón) Tam quyền phân lập.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)