absorbent

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tính từ[sửa]

absorbent

  1. Hút nước, thấm hút.
    absorbent cotton wood — bông hút nước

Danh từ[sửa]

absorbent

  1. Chất hút thu; máy hút thu.
  2. (Thực vật học) ; (động vật học) cơ quan hút thu (các chất dinh dưỡng).

Tham khảo[sửa]