acte

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít acte
/akt/
actes
/akt/
Số nhiều acte
/akt/
actes
/akt/

acte /akt/

 1. Hành vi, hành động.
  Acte de courage — hành vi dũng cảm
  "Nos actes les plus sincères sont aussi les moins calculés" (Gide) — những hành động chân thành nhất cũng là những hành động ít tính toán nhất
  Acte de violence — hành vi bạo lực
  Acte de vandalisme — hành vi hoại mỹ
  Actes volontaires/involontaires — hành vi cố ý/vô ý
  Acte législatif — hành vi pháp lý
  Acte de commerce — hành vi thương mại
  Acte civil — hành vi dân sự
  Acte administratif — hành vi hành chính
  faire acte de — tỏ (ra)
  Faire acte de bonne volonté — tỏ thiện chí
  Faire acte de présence — đến cho có mặt

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít acte
/akt/
actes
/akt/
Số nhiều acte
/akt/
actes
/akt/

acte /akt/

 1. Giấy (công nhận một việc gì), văn tự.
  Acte de vente — giấy bán, văn tự bán
  Acte de donation — giấy tặng dữ, văn tự tặng dữ
  Acte d’accusation — (luật học, pháp lý) bản cáo trạng
 2. Chứng thư.
  Les actes de l’état civil — chứng thư hộ tịch
  Acte de naissance — giấy khai sinh
  Acte de mariage — giấy chứng nhận kết hôn, giấy hôn thú
  Acte de décès — giấy khai tử
  Acte sous seing privé — tư chứng thư
  Acte authentique — công chứng thư
  Validité/nullité d’un acte — hiệu lực/sự vô hiệu của một chứng thư
  Collationner/dresser/enregistrer/ratifier/signer un acte — đối chiếu/lập/đăng ký/phê chuẩn/ký một chứng thư
  Demander acte — đòi giấy chứng thực
  Donner acte — công nhận có thực
  Dont acte — chuẩn chi, y chiếu (ghi ở cuối một chứng thư ngoại giao)
 3. (Ngoại giao) Đính ước.
 4. (Số nhiều) Tập biên bản.
  Les actes de la Société de Leipzig — tập biên bản của Hội Lai-xích
  Actes des saints — Thánh truyện
  Actes des apôtres — Sứ đồ liệt truyện
  Actes des martyrs — Truyện về những người hy sinh vì đạo
 5. (Sân khấu) Hồi.
  Une pièce en cinq actes — một vở kịch năm hồi

Tham khảo[sửa]