amener

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

amener ngoại động từ /am.ne/

 1. Đưa đến, dắt đến, dẫn đến.
  Amenez-le-moi immédiatement! — Dẫn nó đến đây ngay cho tôi!
  Amener son chien chez le vétérinaire — đưa con chó đến bác sĩ thú y
  Amener ses enfants à la piscine — dẫn con đi bơi
  Amener un cheval — dắt con ngựa đến
  Amener la conversation sur un sujet — dẫn dắt câu chuyện đến một vấn đề
  Mandat d’amener — (luật học, pháp lý) trát đòi
 2. Gây ra.
  La guerre amène bien des maux — chiến tranh gây ra biết bao điều tai họa
 3. Kéo, kéo về.
  Pêcheur qui amène son filet — người đánh cá kéo lưới về
 4. (Hàng hải) Hạ.
  Amener les voiles — hạ buồm
  Amener pavillon; amener les couleurs — hạ cờ đầu hàng
  quel bon vent vous amène? — (thân mật) ngọn gió nào đưa anh đến đây?
  amener la couverture à soi — giành công trạng về mình

Tham khảo[sửa]