astride

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

astride & tính từ /ə.ˈstrɑɪd/

  1. Ngồi dạng chân (như cưỡi ngựa, mỗi chân để mỗi bên).
    to ride astride a horse — cưỡi ngựa
  2. Đứng dạng chân.

Giới từ[sửa]

astride /ə.ˈstrɑɪd/

  1. (+ of) Cưỡi lên.

Thành ngữ[sửa]

  • astride of the road: (Quân sự) Đóng chắn ngang đường.

Tham khảo[sửa]