creek

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

creek

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

creek /ˈkrik/

  1. Vùng, lạch.
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Sông con, nhánh sông.
  3. Thung lũng hẹp.
  4. Khe nước nhỏ

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)