egotism

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ egoism)
Jump to navigation Jump to search