egotism

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ egoism)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm