egotism

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ egoism)
Bước tới: dẫn lái, tìm