else

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

else ( không so sánh được)

 1. Khác, nữa.
  anyone else? — người nào khác?
  anything else? — cái gì khác?, cái gì nữa?

Phó từ[sửa]

else (không so sánh được)

 1. Khác, cách khác.
  how else? — cách khác nào?
  when else? — giờ khác nào?

Liên từ[sửa]

else

 1. Nếu không, còn không.
  run, [or] else you'll miss your train — chạy đi nếu không sẽ lỡ chuyến xe lửa

Tham khảo[sửa]