entrer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɑ̃t.ʁe/

Nội động từ[sửa]

entrer nội động từ /ɑ̃t.ʁe/

 1. Vào, gia nhập.
  Entrer dans la masion — vào nhà
  Entrer dans l’armée — gia nhập quân đội
 2. Đi vào.
  Entrer dans les détails — đi vào những chi tiết
 3. Tham dự.
  Entrer dans une dépense — tham dự vào một món chi tiêu
 4. Bắt đầu, bước vào.
  Entrer en convalescence — bắt đầu thời kỳ dưỡng bệnh
  Entrer en pourparlers — bước vào thương thuyết
  Entrer en colère — bắt đầu nổi giận
 5. Có ở trong; bao gồm ở trong.
  L’eau entre pour beaucoupt dans le vin — nước có nhiều trong rượu vang
  Il entrer de l’orgueil dans son attitude — trong thái độ anh ta có phần kiêu ngạo
  Développement qui n'entre pas dans le sujet — sự phát triển ra ngoài đề tài
 6. Được thụ vào.
  C’est de l’argent qui entre — đó là tiền được thu vào

Ngoại động từ[sửa]

entrer ngoại động từ /ɑ̃t.ʁe/

 1. Cho vào, nhập.
  Entrer du vin à la cave — cho rượu vào kho
  Entrer la voiture au garage — cho xe vào nhà xe
  Entre des marchandises au magasin — nhập hàng vào kho

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]