Bước tới nội dung

partir

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /paʁ.tiʁ/

Nội động từ[sửa]

partir nội động từ /paʁ.tiʁ/

 1. Ra đi, đi, khởi hành.
  Partir de Hanoi — ra đi từ Hà Nội
  Partir pour Vinh — đi Vinh
  Le train va partir — xe lửa sắp khởi hành
 2. Xuất phát.
  Trois routes partent du village — ba con đường xuất phát từ làng
  Partir d’un principe faux — xuất phát từ một nguyên tắc sai
  Cela part d’un bon cœur — điều đó xuất phát từ lòng tốt
 3. Xuất hiện, ra.
  Les bourgeons commencent à partir — mầm bắt đầu xuất hiện
 4. Bật ra, phọt ra.
  Le bouchon est parti — nút bật ra
 5. Nổ; khởi động; khởi đầu.
  Faire partir un coup de feu — nổ một phát súng
  Moteur qui part difficilement — động cơ khởi động khó khăn
  L’affaire est bien partie — công việc khởi đầu thuận lợi
 6. Mất đi, biến đi.
  La maladie semblait partir — bệnh tình như sắp khỏi
  à partir de — kể từ
  à partir d’aujourd'hui — kể từ ngày hôm nay+ từ
  Produits obtenus à partir de la houille — sản phẩm chế được từ than đá
  partir d’un éclat de rire — cười phá lên
  partir en guerre contre quelqu'un — công kích ai kịch liệt

Ngoại động từ[sửa]

partir ngoại động từ /paʁ.tiʁ/

 1. (Từ cũ, nghĩa cũ) Chia, phân chia.
  avoir maille à partir avec quelqu'un — xem maille

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]