historique

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /is.tɔ.ʁik/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực historique
/is.tɔ.ʁik/
historiques
/is.tɔ.ʁik/
Giống cái historique
/is.tɔ.ʁik/
historiques
/is.tɔ.ʁik/

historique /is.tɔ.ʁik/

 1. Xem histoire 1
  Les personnages historiques — những nhân vật lịch sử
  Matérialisme historique — chủ nghĩa duy vật lịch sử
  Fait historique — sự kiện lịch sử
  c’est historique — (thân mật) đó là chuyện có thực

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
historique
/is.tɔ.ʁik/
historiques
/is.tɔ.ʁik/

historique /is.tɔ.ʁik/

 1. Quá trình, lịch sử.
  Faire l’historique d’un évènement — kể lại quá trình của một sự kiện

Tham khảo[sửa]