livre

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

livre /livrᵊ/

 1. Đồng livrơ (tiền ă).
 2. Livrơ (nửa kilôgram).

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]


Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
livre
/livʁ/
livres
/livʁ/

livre /livʁ/

 1. Sách.
  Livre de droit — sách luật
 2. Sổ.
  Livre d’adresses — sổ địa chỉ
 3. Quyển, cuốn.
  Histoire en douze livres — bộ sử hai mươi cuốn
  à livre ouvert — làm ngay không (cần) chuẩn bị; thông thạo
  être écrit sur le livre rouge — bị ghi khuyết điểm
  grand livre — sổ cái
  livre de bord — sổ hàng hải
  livre de mer — nhật ký tàu
  livre de prières — sách kinh
  livre d’or — sổ vàng
  livre journal — (kế toán) sổ nhật ký
  livre sacré — kinh thánh
  pâlir sur les livres — xem pâlir
  parler comme un livre — nói như sách

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
livre
/livʁ/
livres
/livʁ/

livre gc /livʁ/

 1. (Khoa đo lường) Livrơ (nửa kilogam).
  Acheter une livre de sucre — mua một livrơ đường
 2. Đồng bảng (giá trị khác nhau tùy từng nước Ai-cập, Li-ban, I-xra-en, Ni-giê-ri-a, gam-bi, Anh... ).
  Livre sterling — đồng bảng Anh

Tham khảo[sửa]