parler

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Nội động từ[sửa]

parler nội động từ /paʁ.le/

 1. Nói.
  Enfant qui commence à parler — trẻ học nói
  Parler à la radio — nói ở đài
  Parler à un ami — nói (chuyện) với bạn
  Les muets parlent par gestes — người câm nói bằng cử chỉ
  Parler pour quelqu'un — nói giúp ai
  Toute la ville en parle — cả thành phố nói về việc đó
  Parler de quelqu'un — nói về ai
  Il parle d’aller vivre à la campagne — nó tính chuyện về nông thôn ở
  cela parle tout seul — thế cũng đủ có nghĩa rồi
  en parler bien à son aiseXem aise
  faire parler de soi — khiến người ta nói đến mình
  faire parler la poudre (le canon) — dùng đến binh lực
  généralement parlant — nói chung
  il faut laisser parler — cứ để người ta có ý kiến
  les faits parlent d’eux-mêmes — bản thân sự việc đã đủ rõ rồi
  les murailles parlent — tai vách mạch rừng
  ne m’en parlez pas — đừng gợi chuyện ấy nữa
  on en parle — người ta đồn đại về việc ấy
  parler à bâtons rompusXem bâton
  parler à cheval à quelqu'un — nói với ai một cách khinh miệt
  parler à son bonnet — nói một mình
  parler à un mur — nói với đầu gối
  parler bien de quelqu'un — nói tốt về ai
  parler comme un livre — nói như sách
  parler comme un oracle — nói như thánh phán
  parler comme un perroquet — nói như vẹt
  parler contre — phản đối
  parler d’abondanceXem abondance
  parler de la pluie et du beau temps — nói chuyện tầm phào
  parler d’or — nói rất khôn
  parler du nezXem nez
  parler en l’air — nói vu vơ
  parler en maître — nói giọng cửa quyền
  parler haut — nói không nể nang
  parler latin devant les cordeliers — múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sấm
  quand les ânes parleront latin — khi nào rau diếp làm đình, không đời nào
  parler le cœur à la main — nói thành thực, nói cởi mở
  parler par compas et mesure — nói thận trọng, cân nhắc đắn đo
  parler pour parler — nói để mà nói, nói không mục đích
  parler raison — biết nghe lẽ phải; nói có lý lẽ
  quand l’honneur parle — theo tiếng gọi của lương tâm
  sans parler de... — không kể đến...
  savoir ce que parler veut dire — hiểu ngầm
  tout parle en sa faveur — gặp mọi điều thuận lợi
  trouver à qui parler — gặp người đáng mặt
  tu parles ! — khó tin lắm
  voilà ce qui s’appelle parler — nói như thế mới là nói
  parler politique — nói chính trị

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
parler
/paʁ.le/
parlers
/paʁ.le/

parler /paʁ.le/

 1. Cách nói, giọng nói.
  Un parler doux — cách nói nhẹ nhàng
 2. Thổ ngữ.
  Le parler breton — thổ ngữ xứ Brơtanhơ

Tham khảo[sửa]