peser

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

peser ngoại động từ /pə.ze/

 1. Cân.
 2. Cân nhắc, đắn đo.
  Peser ses paroles — cân nhắc lời ăn tiếng nói
  peser le pour et le contre — xem contre
  tout bien pesé — sau khi cân nhắc kỹ

Nội động từ[sửa]

peser nội động từ /pə.ze/

 1. Nặng, cân nặng.
  Le platine pèse plus lourd que l’or — bạch kim nặng hơn vàng
 2. Ấn mạnh; kéo mạnh.
  Peser sur un levier — ấn mạnh cái đòn bẩy xuống
  peser sur un cordage — kéo mạnh dây thừng+ (nghĩa bóng) trĩu nặng, đè nặng
  Remords qui pèse sur la conscience — lòng hối hận trĩu nặng lên lương tâm
  Une grande responsabilité pèse sur nous — một trách nhiệm lớn đè nặng lên vai chúng ta+ ảnh hưởng mạnh đến
  Peser sur la décision de quelqu'un — ảnh hưởng mạnh đến quyết định của ai

Tham khảo[sửa]