smelte

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å smelte
Hiện tại chỉ ngôi smelter
Quá khứ smelta, smeltet
Động tính từ quá khứ smelta, smeltet
Động tính từ hiện tại

smelte

  1. (Tr.) Làm chảy ra, tan ra.
    Solen smeltet snøen.
    å smelte smør
  2. (Intr.) Chảy ra, tan ra.
    Snøen smelter om våren.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]