southwest

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Từ đồng âm[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ south (“nam”) + west (“tây”).

Danh từ[sửa]

southwest (không đếm được)

  1. Phía tây nam.
  2. Miền tây nam.

Đồng nghĩa[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
southwest

Cấp hơn
more southwest

Cấp nhất
most southwest

southwest (cấp hơn more southwest, cấp nhất most southwest)

  1. Tây nam.

Đồng nghĩa[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Phó từ[sửa]

Cấp trung bình
southwest

Cấp hơn
more southwest

Cấp nhất
most southwest

southwest (cấp hơn more southwest, cấp nhất most southwest)

  1. Về hướng tây nam; từ hướng tây nam.

Đồng nghĩa[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]