west

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

west /ˈwɛst/

 1. Hướng tây, phương tây, phía tây.
 2. Miền tây.
 3. (The west) Phương tây, các nước phương tây; miền tây nước Mỹ; miền tây nước Anh; xứ Ê-cốt, xứ Ai-len.
 4. Gió tây.

Tính từ[sửa]

west /ˈwɛst/

 1. Tây.
  west longitude — độ kinh tây
  a west wind — gió tây

Phó từ[sửa]

west /ˈwɛst/

 1. Về hướng tây; ở phía tây.
  to sail west — chạy về hướng tây (tàu)

Thành ngữ[sửa]

 • to go west: Xem Go

Tham khảo[sửa]