Bước tới nội dung

stevne

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Danh từ[sửa]

  Xác định Bất định
Số ít stevne stevnet
Số nhiều stevner stevna, stevnene

stevne

  1. Cuộc họp mặt, nhóm họp, nhóm lại, đại hội.
    Det skal være et stevne i Moss.
    å sette hverandre stevne — Hẹn nhóm họp.

Từ dẫn xuất[sửa]

Phương ngữ khác[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å stevne
Hiện tại chỉ ngôi stevner
Quá khứ stevna, stevnet, stevnte
Động tính từ quá khứ stevna, stevnet, stevnt
Động tính từ hiện tại

stevne

  1. (Luật) Đưa ra tòa, triệu ra tòa, đòi ra tòa, kiện ra tòa.
    Firmaet stevnet sin konkurrent for retten.
    Han var stevnet som vitne i en erstatningssak.

Phương ngữ khác[sửa]

Tham khảo[sửa]