tube

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cathode ray tube

Danh từ[sửa]

tube

 1. Ống
  Cathode ray tube — ống tia âm cực

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
tube
/tyb/
tubes
/tyb/

tube /tyb/

 1. Ống.
  Tube acoustique — ống âm thanh
  Tube d’amortisseur — ống giảm xóc
  Tube d’accouplement — ống nối
  Tube à essai — ống thử, ống nghiệm
  Tube d’échappement/tube d’évacuation — ống thải
  Tube capillaire — ống mao dẫn, mao quản
  Tube gastro-intestinal — ống dạ dày-ruột
  Tube conducteur — ống dẫn
  Tube de graissage — ống bôi trơn
  Tube sécheur rotatif — ống sấy quay
  Tube échauffeur — ống nung
  Tube isolant — ống cách điện
  Tube jaugeur — ống đong, ống lường
  Tube lance-torpilles — ống phóng ngư lôi
  Tube percé de trous — ống có đục lỗ
  Tube de pompage — ống bơm
  Tube télescopique — ống lồng
  Tube soudé — ống có mối hàn
  Tube soudé à rapprochement — ống hàn ghép
  Tube soudé à recouvrement — ống hàn phủ
  Tube sans soudure — ống không có mối hàn
  Tube scellé — ống hàn kín
  Tube serpentin — ống xoắn, ống ruột gà
  Tube radiogène — ống phát tia X
  Tube sondeur — ống thăm dò
  Tube à rayons cathodiques — ống tia âm cực
  Tube ultraviolet — ống phát tia tử ngoại
  Tube à vide — ống chân không
  Tube à deux foyers — ống hai tiêu điểm (máy chiếu tia X)
  Tube de pâte dentifrice — ống thuốc đánh răng
  Tube réfractaire — ống chịu lửa
  Tube récepteur d’images — ống thu hình
  Tube à combustion — ống đốt
  Tube desséchant — ống sấy khô
  Tubes d’une chaudière — ống nồi hơi
  Tube au néon — đèn ống neon
  Tube fluorescent — đèn ống huỳnh quang
  Tube digestif — (giải phẫu) ống tiêu hóa
  Tube séminal — (giải phẫu) ống tinh
  Tube pollinique — (thực vật học) ống phấn
  Tube criblé — (thực vật học) ống sàng
  Tube d’aspirine — ống atpirin
 2. (Thông tục) Điện thoại.
  Coup de tube — cú điện thoại
 3. (Từ cũ, nghĩa cũ) (chỏm) ống.

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
tube
/tyb/
tubes
/tyb/

tube /tyb/

 1. (Thân mật) Bài hát rất thành công, bài hát rất được hoan nghênh.

Tham khảo[sửa]