under-

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tiền tố[sửa]

under-

 1. Vị trí dưới cái gì, hành động dưới cái gì.
  undercurrent — dòng chảy ngầm
  under-skirt — váy lót trong
  underline — gạch dưới
 2. Tính chất phụ thuộc; kém quan trọng.
  under-secretary — trợ lý bộ trưởng
  undertone — giọng thấp
 3. Tính không đầy đủ, tính không trọn vẹn.
  under-developed — kém phát triển
  under-estimate — đánh giá thấp

Tham khảo[sửa]