vibration

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /vɑɪ.ˈbreɪ.ʃən/

Danh từ[sửa]

vibration /vɑɪ.ˈbreɪ.ʃən/

 1. Sự rung động; sự làm rung động.
 2. (Vật lý) Sự lúc lắc, sự chấn động.
  amplitude of vibration — độ biến chấn động
  forced vibration — chấn động cưỡng bức
  free vibration — chấn động tự do
 3. Sự chấn động.
  a vibration of opinion — sự chấn động dư luận

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /vi.bʁa.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
vibration
/vi.bʁa.sjɔ̃/
vibrations
/vi.bʁa.sjɔ̃/

vibration gc /vi.bʁa.sjɔ̃/

 1. Sự rung.
  Vibration d’une corde — sự rung của một dây
 2. Chấn động.
  Les vibrations du sol — những chấn động mặt đất
 3. (Vật lí) Dao động.
  Vibration acoustique — dao động âm thanh
  Vibrations électromagnétiques — dao động điện từ
  Vibration du balancier — dao động của con lắc (đồng hồ)
  Vibration de l’empennage — hiện tượng rung cánh đuôi (máy bay, tên lửa)
  Vibration forcée/vibration libre — dao động cưỡng bức/dao động tự do
  Vibration longitudinale/vibration transversale — dao động dọc/dao động ngang
  Vibration périodique amortie — dao động tuần hoàn tắt dần
  Vibration sinusoïdale modulée — dao động hình sin điều biến
 4. Sự rung rinh.
  Vibration de la lumière — ánh sáng rung rinh
 5. (Nghĩa bóng) Sự rung động, sự rung cảm.
  Vibration de vie — sức sống rung động
  Vibration de l’âme — tâm hồn rung cảm

Tham khảo[sửa]