vulgaire

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực vulgaire
/vyl.ɡɛʁ/
vulgaires
/vyl.ɡɛʁ/
Giống cái vulgaire
/vyl.ɡɛʁ/
vulgaires
/vyl.ɡɛʁ/

vulgaire

 1. Tầm thường; dung tục.
  Pensée vulgaire — tư tưởng tầm thường
  Manières vulgaires — cử chỉ dung tục
 2. Thông thường; bình thường.
  Nom vulgaire d’une plante — tên thông thường của một cây
  Un vulgaire passant de la rue — một người qua đường bình thường
  langue vulgaire — ngôn ngữ thông thường, tiếng nói nôm na

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
vulgaire
/vyl.ɡɛʁ/
vulgaires
/vyl.ɡɛʁ/

vulgaire

 1. (Văn học) Cái tầm thường.
  Le vulgaire et le sublime — cái tầm thường và cái cao cả
 2. (Từ cũ, nghĩa cũ) Người thường; quần chúng.

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]