обращение

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từ[sửa]

обращение gt

 1. (прорыв) lời kêu gọi, hiệu triệu, thư.
 2. (поступки по отношению к кому-л) [sự] đối đãi, đối xử.
  плохое обращение с кем-л. — [sự] đối xử tệ với ai, ngược đãi ai
  жестокое обращение с кем-л. — [sự] đối xử độc ác với ai
 3. (пользование чем-л. ) [sự] sử dụng, dùng.
  неосторожное обращение с огнём — [sự] sử dụng lửa không thận trọng
 4. (процесс оброта) [sự] lưu thông, chu chuyển
 5. (употребление) [sự] tiêu dùng, sử dụng, dùng.
  товарное обращение — [sự] lưu thông hàng hóa
  изъять что-л. из обращения — thu hồi cái gì ra khỏi lưu thông
 6. (грам.) Lời gọi, tiếng .
  обращение планет астр. — [sự] quay của các hành tinh

Tham khảo[sửa]