пояс

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

пояс

 1. (Cái) Thắt lưng, dây lưng, dải rút, đai, nịt; (юбки, брюк) cạp, cạp váy, cạp quần, lưng quần.
 2. (талия) [vùng, chỗ] thắt lưng, eo lưng, ngang thắt lưng.
  по пояс — ngang thắt lưng, ngang rốn
  по пояс в воде — trong nước ngang rốn (ngang thắt lưng)
 3. (геогр.) Vòng đai, vành đai, đới, cực.
  арктический пояс — vòng đai (vành đai) Bắc cực
  жаркий пояс — đới nóng, nhiệt đới
  умеренный пояс — đới ôn hòa, ôn đới
  холодный пояс — đới lạnh, hàn đới
  часовой пояс — múi giờ
 4. (эк.) Khu vực, vùng.
  деление страны на пояса по ценам — [sự] chia đất nước thành những khu vực giá cả
  спасательный пояс — [cái] phao thắt lưng, thắt lưng an toàn, phao cấp cứu
  заткнуть за пояс кого-л. — hơn ai
  кланяться в кому-л. — cúi gập người chào ai, vái chào ai

Tham khảo[sửa]