разработка

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từ[sửa]

разработка gc

 1. (земли) [sự] cày bừa, làm đất.
 2. (вопроса и т. п) [sự] chuẩn bị, soạn thảo, vạch ra, thảo ra, nghiên cứu.
 3. (полезных ископаемых) [sự] khai thác, khai mỏ
 4. (способ добычи) [cách, phưong pháp] khai thác.
  разработка апатитов — [sự] khai thac apatit
  открытая разработка — [cách, phương pháp] khai thác lộ thiên
  обыкн. мн.: разработки — (место добычи) — nơi (công trường) khai thác
  торфяные разработки — nơi (công trường) khai thác than bùn

Tham khảo[sửa]