сложный

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từ[sửa]

сложный

 1. (составной) phức hợp, đa hợp, kép.
  сложные веществахим. — những chất phức hợp
  сложное словограм. — câu phức hợp, câu kép
  сложное числомат. — tạp số, phức số
  сложные процентыэк. — lãi dồn
 2. (многообразный) phức tạp.
  сложная наука — khoa học phức tạp
  сложный характер — tính chất (tính tình) phức tạp
 3. (трудный) khó khăn, phức tạp, oái oăm
 4. (запутанный) rắc rối, rối rắm, rối ren.
  сложный вопрос — vấn đề phức tạp (khó khăn, rắc rối)
  сложная обстановка — tình hình phức tạp
 5. (замысловатый) phức tạp.
  орнамент — hoa văn phức tạp

Tham khảo[sửa]