срочный

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tính từ[sửa]

срочный

 1. (спешный) gấp, khẩn, gấp rút, khẩn cấp, cấp tốc, cấp bách, gấp gáp.
  крайне срочный — tối khẩn, hỏa tốc
  срочное дело — việc gấp (khẩn, gấp rút, khẩn cấp, cấp bách, gấp gáp)
  срочный заказ — đơn đặt hàng cấp tốc (khẩn cấp)
  срочная телеграмма — [bức] điện khẩn
  срочная доставка — [viêc] giao hàng tức tốc, đưa đến gấp
  в срочном порядке — [theo cách] khẩn, khẩn cấp
  принять срочные меры — áp dụng những biện pháp khẩn cấp
 2. (о кредите, счёте и т. п. ) [có] kỳ hạn, thời hạn.
  срочный платёж — [sự] trả tiền có kỳ hạn
  срочный вклад — tiền gửi có kỳ hạn

Tham khảo[sửa]