учитывать

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từ[sửa]

учитывать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: учесть) ‚(В)

  1. (производить учёт) kiểm kê, thống kê, tính toán.
  2. (принимать во внимание) cân nhắc đến, chú ý đến, tính toán đến, đếm xỉa đến.
    учитывать опыт предшественников — chú ý đến kinh nghiệm của những người đi trước
  3. .
    учесть вексель фин. — chiết khấu kỳ phiếu

Tham khảo[sửa]