Bản mẫu:bảng:mùa/vi

Từ điển mở Wiktionary
Tên gọi các mùa trong tiếng Việt · bốn mùa (bố cục · chữ)
xuân , hạ thu đông

Tài liệu dưới đây chứa mẫu tự động từ bản mẫu {{table doc}}.

Bản mẫu này là bảng liên kết chéo các từ trong tiếng Việt. Sử dụng bản mẫu này dưới phần "Xem thêm":

Xem thêm[sửa]

{{bảng:mùa/vi}}

Các ngôn ngữ hiện có bảng này[sửa]

Tạo ngôn ngữ mới[sửa]

Điền vào hộp bên dưới bằng mã ngôn ngữ thích hợp ở cuối, vd: "vi" cho tiếng Việt.
Preloaded text: Bản mẫu:bảng:mùa new.


Các bản mẫu khác có tiền tố "bảng:" cho tiếng Việt

Không tìm thấy thể loại Bản mẫu bảng tự động tiếng Việt