Cộng hòa Ba Lan

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰ʔwŋ˨˩ hwa̤ː˨˩ ɓaː˧˧ laːn˧˧kə̰wŋ˨˨ hwaː˧˧ ɓaː˧˥ laːŋ˧˥kəwŋ˨˩˨ hwaː˨˩ ɓaː˧˧ laːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˨˨ hwa˧˧ ɓaː˧˥ laːn˧˥kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ ɓaː˧˥ laːn˧˥kə̰wŋ˨˨ hwa˧˧ ɓaː˧˥˧ laːn˧˥˧

Địa danh[sửa]

Cộng hòa Ba Lan

  1. Tên chính thức của Ba Lan.

Dịch[sửa]