Bước tới nội dung

FAQ

Từ điển mở Wiktionary

Đối với những câu hỏi thường gặp về Wiktionary, xem Wiktionary:Câu thường hỏi.

Tiếng Anh[sửa]

Từ viết tắt[sửa]

  1. Viết tắt của Frequently (“thường xuyên”) + Asked (“hỏi”) + Questions (“câu hỏi”).

Nghĩa[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

FAQ (số nhiều FAQs)

  1. (Internet) Câu hỏi thường gặp, câu thường hỏi

Dịch[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)