Hoa biểu hồ ly

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwaː˧˧ ɓiə̰w˧˩˧ ho̤˨˩ li˧˧hwaː˧˥ ɓiəw˧˩˨ ho˧˧ li˧˥hwaː˧˧ ɓiəw˨˩˦ ho˨˩ li˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh

Danh từ riêng[sửa]

Hoa biểu hồ ly

 1. Sách Tiễn Đăng.
  Đời.
  Tấn.
  Huệ đế, mả vua.
  Chiêu.
  Vương có con hồ ly già và cây cột trụ. (hoa biểu) đều thành yêu tinh..
  Con.
  Hồ ly muốn hóa thành người học trò đến thăm nhà.
  Bác vật.
  Trương.
  Hoa nghe.
  Trương.
  Hoa giảng sách, nhân hỏi cây.
  Hoa biểu,.
  Hoa biểu nói:.
  "ông.
  Trương là người trí độ khó che mắt được, đừng đi mà bị nhục, chẳng những hại anh mà còn lụy cả đến tôi nữa."..
  Hồ không nghe bèn hóa mình đến yết.
  Trương.
  Hoa bàn luận văn chương sử sách, thông hiểu suốt hết..
  Trương.
  Hoa phải chịu và than rằng: "Thiên hạ đâu lại có người tuổi trẻ thông minh như thế, nếu không phải ma quỷ tất là.
  Hồ ly", bèn sai người đề phòng rất nghiêm ngặt, sau quan lệnh.
  Phong.
  Thành là.
  Lôi.
  Hoán xui.
  Hoa thử huýt chó săn cho cắn xem sao, nhưng gã kia vẫn không sợ hãi gì cả..
  Hoa giận nói: "Nó đích thực là yêu rồi, bây giờ chỉ kiếm được cây khô nghìn năm mà soi thì hình nó sẽ hiện ra.".
  Hoán nói:Cây nghìn năm lấy đâu ra được, người ta vẫn nói cây.
  Hoa.
  Biểu ở trước mồ.
  Chiêu.
  Vương đã trãi nghìn năm nên thử dùng xem sao..."..
  Bèn sai ngã cây ấy đốt soi, gã kia liền hóa thành con.
  Hồ, nhân sai đem mổ giết

Dịch[sửa]

Tham khảo[sửa]